0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود

 

ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود

 

اجرای سقف تیرچه بلوک ساختمان چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع

Concrete building

ساختمان بتنی

اجرای اسکلت ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع

اجرا مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی،فونداسیون سوله و سایر کارهای بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

شاهرود خیابان درمانگاه پاسارگاد کوچه اول انتهای کوچه

اجرا مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی،فونداسیون سوله و سایر کارهای بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

اجرا مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای سقف های بتنی،فونداسیون سوله و سایر کارهای بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

گالری تصاویر پروژه

برای مشاهده سایر تصاویر ساختمان بتنی روی یک تصویر کلیک کنید