0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

اجرای فونداسیون و ستون بتن آرمه در روستای دهملای شاهرود

 

اجرای فونداسیون و ستون بتن آرمه

Execution of reinforced concrete foundations and columns

 

 

اجرای فنداسیون و ستون بتنی در روستای دهملای شاهرود

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی،و سایر پروژه های بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

 

روستای دهملای شاهرود

اجرای اسکلت بتنی در روستای دهملا و سایر روستاهای شهر شاهرود انجام می شود

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی، و سایر پروژه های بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

 

اجرت اجرای فنداسیون ساختمان در صورتی که قالب بندی توسط کارفرما به صورت آجرچینی یا خاکبرداری انجام شود به صورت 60 درصد قیمت اجرای سقف محاسبه می شود.

اما در صورتی که قالب بندی توسط پیمانکار به صورت قالب بندی با قالب فلزی یا قالب چینی با آجر و یا خاک برداری انجام شود،قیمت اجرا برابر قیمت یک سقف محاسبه می شود

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی، و سایر پروژه های بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

گالری تصاویر پروژه

برای مشاهده سایر تصاویر اجرای فونداسیون روی یک تصویر کلیک کنید