0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود،مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک

 

اجرای سقف تیرچه یونولیت

یا

Execution of block joist roof

 

 

اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود.ساخت پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود.پانزده سال سابقه فعالیت هم در زمینه اجرای  ساختمان های بتنی،و هم سایر پروژه های بتنی.محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و درنتیجه از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند.

 

روستای دهملای شاهرود.اجرای اسکلت بتنی در روستای دهملا و سایر روستاهای شهر شاهرود انجام می شود.ساخت پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود.پانزده سال سابقه فعالیت هم در زمینه اجرای ساختمان های بتنی، و هم سایر پروژه های بتنی.محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و درنتیجه از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند.

 

 

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود.پانزده سال سابقه فعالیت هم در زمینه اجرای ساختمان های بتنی، و هم در سایر پروژه های بتنی . محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و درنتیجه از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند.

گالری تصاویر پروژه

برای مشاهده سایر تصاویر اجرای سقف تیرچه یونولیت روی یک تصویر کلیک کنید