0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

اجرای اسکلت بتن با متراژ 40 مترمربع در روستای دهملای شاهرود

اجرای اسکلت ساختمان بتنی با متراژ 40 مترمربع

Execution of concrete skeleton with an area of 40 square meters in Dehmalay village of Shahroud

 

اجرای اسکلت ساختمان بتنی با متراز 40 متر مربع

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی،فونداسیون سوله و سایر پروژه های بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری

می کند

روستای دهملای شاهرود

اجرا در روستای دهملا و سایر روستاهای شهر شاهرود انجام می شود

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی،فونداسیون سوله و سایر پروژه های بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

در پروژه هایی مثل این ابه خاطر مساحت کم پروژه معمولا اجرت اجرا به صورت چکی محاسبه می شود و مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار می گیرد

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی،فونداسیون سوله و سایر پروژه های بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

گالری تصاویر پروژه

برای مشاهده سایر تصاویر اجرای اسکلت بتن روی یک تصویر کلیک کنید