0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق

 

Gable roof implementation price, Iranit installation cost, pavilion construction fee

 

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق در سال 1402

 

 

 

ساخت سبدی فونداسیون و نصب صفحه و هواگیری صفحه

قیمت (تومان) = 980/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                توضیحات =

 

ساخت سبدی فونداسیون بیشتر از 4 عدد

قیمت (تومان) = 700/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                توضیحات =

 

نصب ستون و ساخت خرپا و ریختن قوطی روی آن

قیمت (تومان) = 15/000                                                     مبنای محاسبه = کیلویی                                                توضیحات =

 

کشیدن تور و پشم شیشه و فوم هر کدام جدا

قیمت (تومان) = 15/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

ریختن ایرانیت ساده،کرکره یا سینوسی بدون رنگ یا رنگی،تا ارتفاع 3 متر

قیمت (تومان) = 55/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                 توضیحات =

 

ریختن ایرانیت ساده،کرکره یا سینوسی بدون رنگ یا رنگی،تا ارتفاع 3 متر به بالا

قیمت (تومان) = 90/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                 توضیحات =

 

نصب ورق روی خرپشته

قیمت (تومان) = 140/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

ریختن ورق طرح سفال

قیمت (تومان) = 75/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

 

 

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق در سال 1402

 

 

 

ریختن ورق پله ای

قیمت (تومان) = 85/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

ریختن سفال طبرستان بالای 20 متر

قیمت (تومان) = 100/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

اجرای کامل سقف شیروانی ( ستون و خرپا و قوطی ریزی و فوم و تور و پشم شیشه و ورق ساده )

قیمت (تومان) = 180/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

زدن ناودان با قوطی کشی و نصب تسمه

قیمت (تومان) = 110/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات =

 

نصب دامپا

قیمت (تومان) = 180/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات =

 

نصب ورق پلی کربنات با آهن کشی زیر آن

قیمت (تومان) = 180/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نصب ورق پلی کربنات با قوطی کشی آن زیر 20 متر

قیمت (تومان) = به صورت توافقی                                            مبنای محاسبه =                                                            توضیحات =

 

 

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق در سال 1402

 

 

 

ابرویی و سینه کفتری

قیمت (تومان) = به صورت توافقی                                            مبنای محاسبه = متری                                                    توضیحات =

 

آلاچیق 2 شیب زیر 20 متر با ارتفاع 2/20

قیمت (تومان) = 3/500/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                توضیحات =

 

آلاچیق 2 شیب بالای 20 متر

قیمت (تومان) = 200/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

آلاچیق 4 شیب 4×4

قیمت (تومان) = 4/900/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                 توضیحات =

 

آلاچیق 6 و 8 شیب با قطر 4 متر

قیمت (تومان) = 6/300/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                 توضیحات =

 

آلاچیق با سفال طبرستان زیر 20 متر 2 شیب

قیمت (تومان) = 5/600/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                 توضیحات =

 

آلاچیق با سفال طبرستان زیر 20 متر 3 شیب

قیمت (تومان) = 6/300/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                 توضیحات =

 

 

 

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق در سال 1402

 

 

 

آلاچیق با سفال طبرستان زیر 20 متر 4 شیب

قیمت (تومان) = 7/000/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                  توضیحات =

 

آلاچیق با سفال طبرستان زیر 20 متر 6 و 8 شیب

قیمت (تومان) = 9/800/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                  توضیحات =

 

آلاچیق بالای 20 متر با سفال طبرستان 2 شیب

قیمت (تومان) = 210/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

آلاچیق بالای 20 متر با سفال طبرستان 3 شیب

قیمت (تومان) = 240/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

آلاچیق بالای 20 متر با سفال طبرستان 4 شیب

قیمت (تومان) = 260/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

آلاچیق بالای 20 متر با سفال طبرستان 6 و 8  شیب

قیمت (تومان) = 350/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

 

 

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق در سال 1402

 

 

 

توضیحات:

 

نصب ورق ساده زیر 20 متر، 20 متر حساب می شود.

و

ساخت آلاچیق شامل نصب و ساخت خرپا و قوطی کشی و ورق کشی می باشد و نصب دامپا و ناودان و … جدا حساب می شود.

و

کلیه قیمت ها برای کار شیروانی ها تا ارتفاع 3 متر می باشد و ارتفاع از 3 متر به بالا توافقی می باشد.

و

ساخت خرپا کمتر از یک تن ، یک تن محاسبه می شود.

و

نصب دامپا کمتر از 2 متر ، 2 متر حساب می شود.

و

در صورت بروز هر گون اختلاف و نبود قرارداد ، داوری و قیمت گذاری با کارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می باشد.

توضیحات:

استادکاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی و یا خبره انجمن کارگران ساختمانی صورت گیرد.

و

کلیه مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده میبایست بین طرفین قرارداد منعقد شود، که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

و

اجرای هر گونه کار خارج از تعرفه باید باتوافق طرفین انجام پذیرد در غیر اینصورت ملاک داوری نظریه کارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می باشد.

و

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان مربوط به کار درجه یک و در کل استان سمنان قابل اجرا می باشد و بدون مهر انجمن صنفی شهرستان مربوطه فاقد اعتبار می باشد.

و

در کارهای روزمزد تامین صبحانه کارگر و استادکار با کارفرما می باشد.

و

تامین ابزار ایمنی و بهداشتی با کارفرما می باشد.

 

 

 

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق در سال 1402

 

 

 

 

سایر مطالب سایت

 

 

دستمزد بنا و کارگر،دستمزد دیوارچینی و سیمانکاری،دستمزد سفت کاری ساختمان

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری

قیمتُ ساخت آلاچیق

دستمزد اجرای اسکلت بتنی و فونداسیون،قیمت اجرای سقف تیرچه بلوک و ستون بتنی

قیمتُ ساخت آلاچیق

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری

قیمتُ ساخت آلاچیق

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی 

قیمتُ ساخت آلاچیق

دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

قیمتُ ساخت آلاچیق

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

READ  دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی