0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

 

 

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر در سال 1402

 

 

حق الزحمه آرماتوربندی

 

دستمزد آرماتوربندی

دستمزد استادکار ماهر و نقشه خوان آرماتوربند (با مهارت کامل)

حقوق = 1/050/000                                               مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر ماهر آرماتوربند

حقوق = 550/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = انبر به دست

 

دستمزد کارگر آرماتوربند

حقوق = 450/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = آشنا به وسایل کار

 

 

 

حق الزحمه سفت کاری

 

دستمزد کارگر و بنا

دستمزد استادکار بنا

حقوق = 950/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر بنا

حقوق = 450/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

 

 

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

 

 

حق الزحمه گچ کاری

 

دستمزد گچ کار

دستمزد استادکار گچکار (آستر و رویه کش و ابزار زن)

حقوق = 950/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد وردست گچکار (آستر و رویه کش)

حقوق = 500/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

دستمزد کارگر گچکاری

حقوق = 350/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = _

 

 

 

 

حق الزحمه کاشیکاری

 

دستمزد کاشیکار

دستمزد استادکار کاشیکار

حقوق = 950/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر کاشیکار

حقوق = 400/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

 

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

 

 

 

حق الزحمه سنگ کاری

 

دستمزد سنگ کار

دستمزد استادکار سنگ کار

حقوق = 1/000/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر سنگ کار

حقوق = 450/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

 

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

 

 

حق الزحمه نقاشی ساختمان

 

دستمزد نقاش ساختمان

دستمزد استادکار نقاش (ماهر و درجه 1 با کلیه ابزارآلات)

حقوق = 900/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر نقاش

حقوق = 350/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

  • تامین صبحانه استادکار و کارگر روزمزد با کارفرما یا پیمانکار می باشد.
  • قابل به توضیح می باشد که مطالبات کارگران جزء دیون ممتاز می باشد.
  • تامین ابزار ایمنی و بهداشتی با کارفرما می باشد.

 

 

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

 

 

سایر مطالب سایت

 

دستمزد بنا و کارگر،دستمزد دیوارچینی و سیمانکاری،دستمزد سفت کاری ساختمان

قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک

دستمزد اجرای اسکلت بتنی و فونداسیون،قیمت اجرای سقف تیرچه بلوک و ستون بتنی

قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار

دستمزد مشاغل ساختمانی،قیمت خدمات ساختمان بر اساس نرخ اتحادیه

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما ساختمان

قیمت نقاشی ساختمان و دستمزد نقاش،هزینه نقاشی ساختمان بر اساس نرخ اتحادیه

دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

ساختمان سازی و آپارتمان،مقالات آموزشی و مفید در حوضه ساخت و ساز در ایران

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق

 

 

READ  قیمت نقاشی ساختمان و دستمزد نقاش،هزینه نقاشی ساختمان،نرخ اتحادیه نقاشی