0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری،قیمت ایزوگام

 

Insulation wage, cost of asphalt, insulation price

 

دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری در سال 1402

 

 

ایزوگام پی ساختمان ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 11/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات = تا 40 سانتی متر

 

ایزوگام پی ساختمان ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 15/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات = بالای 40 سانتی متر

 

ایزوگام دیوار عمودی ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 35/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = تا ارتفاع 2 متر

 

ایزوگام دیوار عمودی ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 42/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = ارتفاع 2 متر به بالا

 

ایزوگام پشت بام با ضمانت کتبی استادکار

قیمت (تومان) = 21/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

ایزوگام پشت بام بدون ضمانت کتبی استادکار

قیمت (تومان) = 19/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

لکه گیری ایزوگام ( بدون مصالح ) زیر 20 متر

قیمت (تومان) = 91/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = زیر 15 متر لکه گیری محسوب می گردد.

 

لکه گیری ایزوگام ( بدون مصالح ) زیر 5 متر

قیمت (تومان) = 91/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = 200/000 تومان ورودی دریافت می شود.

 

ایزوگام سرویس

قیمت (تومان) = 42/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح ( شامل یک واحد کامل )

 

ایزوگام تانکر

قیمت (تومان) = 50/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

ایزوگام گنبدی ( منزل مسکونی )

قیمت (تومان) = 30/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

 

 

دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری در سال 1402

 

 

 

ایزوگام شیروانی با سیمان

قیمت (تومان) = 30/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

ایزوگام کرکره شیروانی بدون سیمان

قیمت (تومان) = 35/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

ایزوگام کرکره شیروانی سیمانی و طرح سفال

قیمت (تومان) = 50/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

ایزوگام گنبد مسجد

قیمت (تومان) = 65/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

ایزوگام دیواره و کف استخر

قیمت (تومان) = 42/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح ( از 3 متر به بالا )

 

سوزاندن فویل ایزوگام قدیمی

قیمت (تومان) = 5/500                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات =

 

قیرگونی پی ساختمان ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 15/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                             توضیحات = تا 40 سانتی متر

 

قیرگونی پی ساختمان ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 21/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                             توضیحات = بالای 40 سانتی متر

 

قیرگونی دیوار عمودی تک لایه ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 35/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = تا ارتفاع 3 متر

 

قیرگونی دیوار عمودی دو لایه ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 65/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = تا ارتفاع 3 متر

 

 

 

دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری در سال 1402

 

 

 

قیرگونی دیوار عمودی تک لایه ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 42/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات =  ارتفاع 3 متر به بالا

 

قیرگونی دیوار عمودی دو لایه ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 77/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات =  ارتفاع 3 متر به بالا

 

قیرگونی پشت بام تک لایه ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 30/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح ، قیر

 

قیرگونی پشت بام دو لایه ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 42/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح ، قیر

 

قیرگونی سرویس تک لایه ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 42/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = زیر 20 متر 70/000 تومان ورودی دریافت می شود.

 

قیرگونی سرویس دو لایه ( بدون مصالح )

قیمت (تومان) = 50/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = زیر 20 متر 70/000 تومان ورودی دریافت می شود.

 

واکس

قیمت (تومان) = 11/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

واکس دیواره

قیمت (تومان) = 42/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح ( 3 متر به بالا 20% افزایش )

 

واکس سرویس حمام ، آشپزخانه و تراس

قیمت (تومان) = 21/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

آسفالت پیاده رو

قیمت (تومان) = 35/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

 

 

دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری در سال 1402

 

 

 

آسفالت پشت بام بدون زیرسازی

قیمت (تومان) = 42/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

زیر سازی جهت آسفالت ( محوطه و پیاده رو )

قیمت (تومان) = 35/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                            توضیحات = بدون مصالح

 

تعویض کف خواب

قیمت (تومان) = 365/000                                                             مبنای محاسبه = دانه ای                                                             توضیحات = بدون مصالح

 

کارشناسی و قیمت گذاری چنانچه کار به استادکار واگذار نشود.

قیمت (تومان) = 335/000                                                             مبنای محاسبه =                                                                        توضیحات =

 

وردست ماهر

قیمت (تومان) = 600/000                                                             مبنای محاسبه =                                                                       توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

کارگر ماهر

قیمت (تومان) = 450/000                                                             مبنای محاسبه =                                                                        توضیحات =

 

استاد کار ماهر

قیمت (تومان) = 950/000                                                             مبنای محاسبه =                                                                         توضیحات = در کارهای غیر متعارف ، مخاطب اصلی کارفرما

 

 

 

دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری در سال 1402

 

 

 

 

توضیحات:

 

در کارهای قیرگونی و ایزوگام هزینه نظافت و جاروی سرویس و سطح پشت بام بر عهده کارفرما می باشد.

کلیه مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده می بایست بین طرفین ، قرارداد منعقد شود که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

در صورت هرگونه اعتراض ، کار انجام شده توسط کارشناسان خبره انجمن مورد بررسی قرار گرفته نوع کار و قیمت آن تعیین می گردد.

اجرای هرگونه کار خارج از تعرفه باید با توافق طرفین انجام پذیرد ، در غیر این صورت ملاک داوری نظریه کارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می باشد.

حمل مصالح به کارگاه و تقسیم آن در طبقات به عهده کارفرما است.

استاد کاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی و یا خبره دادگستری و انجمن کارگران ساختمانی صورت گیرد.

تهیه ایزوگام و عایق بر عهده کارفرما می باشد و چنانچه استادکار خود اقدام به تهیه نماید – کلیه تعهدات ضمانت و کیفیت نوع عایق بر عهده استادکار است.

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان سمنان مربوط به کار درجه یک است و بدون مهر انجمن صنفی شهرستان مربوطه فاقد اعتبار می باشد.

در صورتی که تاسیسات و لوازم جانبی آن در بام بیشتر از عرف باشد ملاک نرخ گذاری توافق طرفین می باشد.

تامین ابزار ایمنی و بهداشتی با کارفرما می باشد.

در صورتی که در ساختمان قیر مصرف می شود بشکه مربوط به قیر مال کارفرما می باشد و چنانچه بشکه قیر توسط پیمانکار به محل کار ( ساختمان ) آورده شود هزینه بارگیری و حمل بر عهده کارفرما می باشد.

در کارهای روزمزد تامین صبحانه کارگر و استاد کار با کارفرما می باشد.

 

 

دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری در سال 1402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READ  قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق