09191742207___09022324500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی

 

Sewage well drilling wage, well drilling union rate, base wage in 1401

 

دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی در سال 1401

 

تیره چاه (در صورتی که انباری داشته باشد)

قیمت (تومان) = 115/000                                        مبنای محاسبه = متر طول                                       توضیحات = در صورتی که زمین مساعد حفر چاه باشد.(در محلی که زمین شن قرمز باشد 20% افزایش می یابد)

 

تیره چاه (در صورتی که انباری نداشته باشد)

قیمت (تومان) = 210/000                                        مبنای محاسبه = متر طول                                       توضیحات = در صورتی که زمین مساعد حفر چاه باشد.(در محلی که زمین شن قرمز باشد 20% افزایش می یابد)

 

انباری (کف 1/50 ، ارتفاع 2 متر به صورت کله قندی)

قیمت (تومان) = 50/000                                        مبنای محاسبه = متر طول                                       توضیحات = در صورتی که زمین مساعد حفر چاه باشد.(در محلی که زمین شن قرمز باشد 20% افزایش می یابد)

 

پوشش گلویه چاه دارای انباری

قیمت (تومان) = 180/000                                        مبنای محاسبه = عددی                                       توضیحات = 

 

پوشش گلویه چاه بدون انباری

قیمت (تومان) = 310/000                                        مبنای محاسبه = عددی                                       توضیحات = 

 

دستمزد استادکار مقنی 

قیمت (تومان) = 600/000                                        مبنای محاسبه = روز مزد                                       توضیحات = 

 

دستمزد کارگر مقنی

قیمت (تومان) = 240/000                                        مبنای محاسبه = روز مزد                                       توضیحات = 

 

 

دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی در سال 1401

 

توضیحات :

در صورت بروز هر گون اختلاف و نبود قرارداد ، داوری و قیمت گذاری باکارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می باشد.

کلیه مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده میبایست بین طرفین قرارداد منعقد شود، که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان مربوط به کار درجه یک و در کل استان سمنان قابل اجرا می باشد و بدون مهر انجمن صنفی شهرستان مربوطه فاقد اعتبار می باشد.

استادکاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی و یا خبره دادگستری و انجمن کارگران ساختمانی صورت گیرد.

تامین ابزار ایمنی وبهداشتی با کارفرما می باشد.

 

 

سایر مطالب سایت

 

قیمت نقاشی ساختمان و دستمزد نقاش،هزینه نقاشی ساختمان بر اساس نرخ اتحادیه

دستمزد اجرای اسکلت بتنی و فونداسیون،قیمت اجرای سقف تیرچه بلوک و ستون بتنی

قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار

دستمزد بنا و کارگر،دستمزد دیوارچینی و سیمانکاری،دستمزد سفت کاری ساختمان

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

 

 

READ  دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز