0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
دستمزد اجرای اسکلت بتنی

دستمزد اجرای اسکلت بتنی و فونداسیون،قیمت اجرای سقف تیرچه بلوک و ستون بتنی

 

Concrete frame construction wage

دستمزد اجرای اسکلت بتنی و فونداسیون،قیمت اجرای سقف تیرچه بلوک

و ستون بتنی در سال 1402

 

 

دستمزد اجرای فونداسیون بتنی

 

هزینه آرماتوربندی فونداسیون

 

 

 

1) اجرای فونداسیون با بنایی :

قیمت = یک سقف کامل.

توضیحات = بعد از اجرای فونداسیون و تایید ناظر مبلغ بطور کامل تسویه شود.

2) فونداسیون بدون بنایی :

قیمت = 60% سقف کامل.

توضیحات = قالب چینی به عهده کارفرما.

3) اجرای فونداسیون با قالب فلزی :

قیمت = یک سقف کامل.

توضیحات = بدون بتن مگر و ریگراژ کف.

 

قیمت = 1/190/000

مبنای محاسبه = تا زیربنای 200 متر

توضیحات = کنده کاری و رگلاژ فونداسیون و بتن مگر بر عهده کارفرما می باشد.

 

قیمت = 40/000 الی 55/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = زیربنا

 

4 پلیت  = 435/000

6 پلیت = 555/000

والپست = 100/000

مبنای محاسبه = عددی

 

قیمت = 170/000

مبنای محاسبه = عددی

 

تا میلگرد 16 :

قیمت = 60% سقف کامل

بالای 16 =  کیلویی 4/000 تومان

 

دستمزد اجرای اسکلت بتنی

 

قیمت اجرای اسکلت بتن

 

 

 

 

 

دستمزد اجرای اسکلت بتنی

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات =  در خصوص ساختمان های 1 تا 5 طبقه ارتفاع و ابعاد تیر و ستون 50 * 50 لحاظ می گردد و در صورت افزایش هر کدام از این آیتم ها ، یعنی افزایش طبقات به ازای هر طبقه و افزایش ابعاد تیرها و ستون ها به ازای هر 10 سانت 20% به قیمت پایه اضافه خواهد شد. (ملاک ابعاد تیر و ستون طبقه اول می باشد)

 

قیمت (تومان) :

سقف با ارتفاع تا 3 متر (از 1 تا 5 طبقه) = 265/000 تومان.

 

 

ارتفاع تا 3/50 متر = 315/000 تومان.

سقف با ارتفاع 3/50 تا 4 متر = 390/000 تومان.

ارتفاع 4 تا 5 متر = 510/000 تومان.

5 تا 6 متر = 660/000 تومان.

ارتفاع 6 تا 7 متر = 785/000 تومان.

 

 

اجرا ی سقف طبقه 6 = 385/000 تومان.

طبقه 7 = 420/000 تومان.

اجرا ی سقف طبقه 8 = 455/000 تومان.

طبقه 9 = 490/000 تومان.

اجرا ی سقف طبقه 10 = 525/000 تومان.

طبقه 11 = 560/000 تومان.

 

قیمت = 265/000

مبنای محاسبه = متر مربع

 

قیمت = 265/000

مبنای محاسبه = متر مربع

 

قیمت = 175/000

مبنای محاسبه = متر مربع

 

مبنای محاسبه = متر مربع

قیمت ( تومان ):

اجرای سقف با ارتفاع تا 3 متر = 380/000.

سقف با ارتفاع تا 3/30 = 455/000.

اجرای سقف باارتفاع تا 4 متر = 545/000.

سقف با ارتفاع 4 تا 5 متر = 655/000.

اجرای سقف با ارتفاع 5 تا 6 متر = 777/000.

سقف با ارتفاع تا 7 متر = 1/010/000.

 

قیمت و توضیحات = دو برابر قیمت سقف با در نظر گرفتن بندهای قید شده در ردیف 4

دستمزد استادکار و شاگرد آرماتوربند

 

قیمت و توضیحات = تا 25 مترمربع  فضای پر ، بالاتر از 25 مترمربع  به صورت 2/3 محاسبه شود

 

اجرای راه پله دو ایستگاه :

قیمت = 2 برابر قیمت سقف.

مبنای محاسبه = جدا از سقف.

توضیحات = اگر بتنی اجرا شود.

راه پله سه ایستگاه :

قیمت = 2/5 برابر قیمت سقف.

مبنای محاسبه = جدا از سقف.

توضیحات = اگر بتنی اجرا شود.

اجرای راه پله چهار ایستگاه :

قیمت = 3 برابر قیمت سقف.

مبنای محاسبه = جدا از سقف.

توضیحات = اگر بتنی اجرا شود.

دیوار برشی :

قیمت = 2 برابر قیمت سقف.

مبنای محاسبه = قیمت سقف.

توضیحات = متراژ پشت به پشت ستون * ارتفاع (در صورتی که از سه متر تجاوز کند معادل قیمت سقف افزایش می یابد).

 

مبنای محاسبه = عددی

توضیحات :

1) شامل آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی می باشد.

2)موارد زیر در خصوص اجرای سقف هایی با متراژ بالاتر از 200 متر لحاظ می گردد و در مورد سقفها با این متراژ و زیربنا یا پایین تر اجرای ستون ها با توضیحات ارائه شده معادل 30% یک سقف کامل محاسبه می گردد.

قیمت :

اجرای ستون 3 متری = 1/750/000 تومان.

ستون 4 متری = 2/450/000 تومان.

اجرای ستون 5 متری = 2/975/000 تومان.

ستون 6 متری = 4/025/000 تومان.

قیمت = 500/000  تومان

مبنای محاسبه =

توضیحات =

تهیه قالب با استادکار می باشد.

 

 

دستمزد = 1/050/000 تومان

مبنای محاسبه = روزانه

توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد = 550/000 تومان

مبنای محاسبه = روزانه

 

دستمزد = 450/000 تومان

مبنای محاسبه = روزانه

توضیحات = ماهر و آشنا به کار

توضیحات

 

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان سمنان مربوط به کاردرج یک است و بدون مهر انجمن صنفی مربوطه فاقد اعتبار می باشد.

 

اجرای چاله آسانسور مبلغ 2/250/000 تومان و سقف آسانسور 2/625/000 تومان به همراه کف بندی،آرماتوربندی،صفحه گذاری،و بتن ریزی.

 

تغییرات ایجاد شده در نقشه توسط کارفرما که منجر به افزایش ارتفاع می شود به ازای هر 10 سانت افزایش  10%  (ده درصد) به قیمت دستمزد توافق شده اضافه

خواهد شد.

 

در صورت اجرای ستون های جان پناه به ازای آرماتوربندی،قالب بندی و بتن ریزی هر یک از ستون ها به ارتفاع 1/5 ، مبلغ 875/000 تومان دستمزد اجرا تعیین می گردد.

 

 اجرای سازه های تجاری که دارای نیم بالکن می باشند فضای خالی جلوی نیم بالکن که حداقل از دو طرف توسط تیر بتنی محصور شده باشد.اگر متراژ فضای خالی

نیم بالکن کمتر از 25 متر مربع باشد بصورت فضای پر و اگر بیشتر از 25 متر مربع باشد به صورت 1/2 محاسبه و به دستمزد استادکار اضافه می گردد.

 

کلیه مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده میبایست بین طرفین ، قرارداد منعقد که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن هیچگونه

مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

اجرای هر گونه کار خارج از نرخ نامه باید با توافق طرفین انجام پذیرد ، در غیر این صورت ملاک داوری ،نظریه کارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می

باشد.

 

در صورتی که فونداسیون کار توسط شخص دیگری انجام شود ، 20% به قیمت های مصوب اضافه می شود.

 

اجرای خرپشته , مبلغ دوبرابر محاسبه می گردد.

 

ساختمانهای ویلایی که بتن ریزی با دست میباشد حداقل متری 38/000 هزار تومان بابت بتن ریزی اضافه می گردد. به ازای هر متر بالاتر از 3 متر 35/000 تومان اضافه

می گردد به یک سقف کامل.

 

هزینه جرثقیل جهت حمل تیرچه به طبقات با کارفرماست.

 

سیم آرماتور ، میخ ، گازوئیل ، روغن سوخته ، تیرچه ، میلگرد ، پلاستیک , بتن ، و هر آنچه در داخل بتن باقی بماند بر عهده کارفرماست.

 

مساحت راه پله در هر صورت (فلزی یا بتنی) جزء سقف محاسبه می گردد.

 

ساختمان های بالای ارتفاع 3 متر هزینه داربست به عهده کارفرما می باشد.

 

در یک سری از ساختمان های خاص (سازه های سنگین) بنا به تشخیص اتحادیه قیمت توافقی می باشد.

 

حمل مصالح به کارگاه به عهده کارفرما می باشد.

 

استادکاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی ویا خبره دادگستری و انجمن

کارگران ساختمانی صورت گیرد.

 

تامین ابزار ایمنی و بهداشتی با کارفرما می باشد.

 

در صورت هر گونه اختلاف ، کار انجام شده توسط کارشناس خبره انجمن مورد برسی قرار گرفته ، نوع کار و قیمت آن تعیین می گردد.

 

در پروژه های کنتراتی که انجام کار بصورت متری به استادکار واگذار می شود،فقط در روز بتن ریزی و در کارهایی که استادکار و کارگر بصورت روزدمزد مشغول کار می

شوند ، همه روزه تهیه ناهار پرسنل آرماتوربند بر عهده کارفرما می باشد.

۰ Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *