09191742207___09022324500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان     دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان در سال 1401       نصب شیر ظرفشویی با لوازم کامل فانتزی توکار یا روکار قیمت (تومان) = 115/000           ...