09191742207___09022324500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود

ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود

ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود   ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود   اجرای سقف تیرچه بلوک ساختمان چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع Concrete building نوع پروژه واجرامحل پروژهتوضیحات اجرای اسکلت ساختمان بتنی...
گالری عکس سایر پروژه های انجام شده در سطح شهر شاهرود و حومه

گالری عکس سایر پروژه های انجام شده در سطح شهر شاهرود و حومه

گالری عکس سایر پروژه های انجام شده در سطح شهر شاهرود و حومه   گالری عکس سایر پروژه های انجام شده Photo Gallery نوع پروژه واجراتوضیحاتمحل پروژه گالری عکس سایر پروژه های انجام شده در سطح شهر شاهرود و حومه اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه...