0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
اسکلت بتنی پروژه مسکونی در روستای دهملای شاهرود،اجرای اسکلت بتنی

اسکلت بتنی پروژه مسکونی در روستای دهملای شاهرود،اجرای اسکلت بتنی

اسکلت بتنی پروژه مسکونی در روستای دهملای شاهرود توضیحات پروژه : پروژه ا ی که ملاحظه می فرمایید،در روستای ده ملای شاهرود انجام شده است و 140 متر زیر بنا دارای 15 ستون و ارتفاع ستون های بتن ریزی شده 3.80 می باشد که 80 سانت آن کرسی چینی شده و 3 متر مفید ارتفاع ستون...
اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود،مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک

اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود،مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک

اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود،مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک   اجرای سقف تیرچه یونولیت یا Execution of block joist roof   نوع پروژه و اجرامحل پروژهتوضیحات  اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود.ساخت پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس...
آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.   آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.   .Reinforcement of the foundation   توضیحات پروژه:  مساحت زمین 250 متر که زیربنای آن 150 متر مربع می باشد و میلگرد  فونداسیون از...
مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی

مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی

مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی   مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی     Stages of concrete foundation, excavation, reinforcement and concreting مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاک برداری،آرماتوربندی و بتن...
اجرای اسکلت بتن با متراژ 40 مترمربع در روستای دهملای شاهرود

اجرای اسکلت بتن با متراژ 40 مترمربع در روستای دهملای شاهرود

اجرای اسکلت بتن با متراژ 40 مترمربع در روستای دهملای شاهرود اجرای اسکلت ساختمان بتنی با متراژ 40 مترمربع Execution of concrete skeleton with an area of 40 square meters in Dehmalay village of Shahroud   نوع پروژه و اجرامحل پروژهتوضیحات اجرای اسکلت ساختمان بتنی با...