0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.   آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.   .Reinforcement of the foundation   توضیحات پروژه:  مساحت زمین 250 متر که زیربنای آن 150 متر مربع می باشد و میلگرد  فونداسیون از...
اجرای سقف تیرچه یونولیت در روستای دهملای شاهرود

اجرای سقف تیرچه یونولیت در روستای دهملای شاهرود

اجرای سقف تیرچه یونولیت اجرای سقف تیرچه یونولیت Execution of Ionolite beam roof اجرای سقف تیرچه بلوک نوع پروژه و اجرامحل پروژهتوضیحات  اجرای سقف تیرچه یونولیت در روستای دهملای شاهروداجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شودپانزده سال...