0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.   آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.   .Reinforcement of the foundation   توضیحات پروژه:  مساحت زمین 250 متر که زیربنای آن 150 متر مربع می باشد و میلگرد  فونداسیون از...
مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی

مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی

مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی   مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی     Stages of concrete foundation, excavation, reinforcement and concreting مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاک برداری،آرماتوربندی و بتن...
اجرای سقف تیرچه یونولیت در روستای دهملای شاهرود

اجرای سقف تیرچه یونولیت در روستای دهملای شاهرود

اجرای سقف تیرچه یونولیت اجرای سقف تیرچه یونولیت Execution of Ionolite beam roof اجرای سقف تیرچه بلوک نوع پروژه و اجرامحل پروژهتوضیحات  اجرای سقف تیرچه یونولیت در روستای دهملای شاهروداجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شودپانزده سال...