0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
اسکلت بتنی پروژه مسکونی در روستای دهملای شاهرود،اجرای اسکلت بتنی

اسکلت بتنی پروژه مسکونی در روستای دهملای شاهرود،اجرای اسکلت بتنی

اسکلت بتنی پروژه مسکونی در روستای دهملای شاهرود توضیحات پروژه : پروژه ا ی که ملاحظه می فرمایید،در روستای ده ملای شاهرود انجام شده است و 140 متر زیر بنا دارای 15 ستون و ارتفاع ستون های بتن ریزی شده 3.80 می باشد که 80 سانت آن کرسی چینی شده و 3 متر مفید ارتفاع ستون...
اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود،مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک

اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود،مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک

اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود،مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک   اجرای سقف تیرچه یونولیت یا Execution of block joist roof   نوع پروژه و اجرامحل پروژهتوضیحات  اجرای سقف تیرچه بلوک در روستای دهملای شاهرود.ساخت پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس...
آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.   آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.   .Reinforcement of the foundation   توضیحات پروژه:  مساحت زمین 250 متر که زیربنای آن 150 متر مربع می باشد و میلگرد  فونداسیون از...
مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی

مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی

مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی   مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی     Stages of concrete foundation, excavation, reinforcement and concreting مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاک برداری،آرماتوربندی و بتن...
اجرای سقف تیرچه یونولیت در روستای دهملای شاهرود

اجرای سقف تیرچه یونولیت در روستای دهملای شاهرود

اجرای سقف تیرچه یونولیت اجرای سقف تیرچه یونولیت Execution of Ionolite beam roof اجرای سقف تیرچه بلوک نوع پروژه و اجرامحل پروژهتوضیحات  اجرای سقف تیرچه یونولیت در روستای دهملای شاهروداجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شودپانزده سال...