0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی

 

مراحل اجرای فونداسیون بتنی،خاکبرداری،آرماتوربندی و بتن ریزی

 

 

Stages of concrete foundation, excavation, reinforcement and concreting

خاک برداری،آرماتوربندی و بتن ریزی

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی،و سایر پروژه های بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

 

روستای دهملای شاهرود

اجرای اسکلت بتنی در روستای دهملا و سایر روستاهای شهر شاهرود انجام می شود

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی، و سایر پروژه های بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

 

در این پروژه از روش خاک برداری به جای آجر چینی و قالب بندی استفاده شده است

 

اجرای پروژه های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر پروژه انجام می شود

پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای ساختمان های بتنی، و سایر پروژه های بتنی

محاسبه مصالح مورد نیاز شما از قبیل میلگرد،بتن و غیره … به صورت حرفه ایی و دقیق انجام می شود و از هدر رفتن و پرت مصالح جلوگیری می کند

گالری تصاویر پروژه

برای مشاهده ی تصاویر مراحل اجرای فونداسیون بتنی روی یک تصویر کلیک کنید