0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.

 

آرماتوربندی فونداسیون پروژه ی اسکلت بتن در روستای دهملای شاهرود.

 

.Reinforcement of the foundation

 

توضیحات پروژه:

 مساحت زمین 250 متر که زیربنای آن 150 متر مربع می باشد و میلگرد  فونداسیون از نوع A3 نمره 12 می باشد.در ستون ها از همان میلگرد،نمره 16 استفاده شده است.ارتفاع پی 50 سانتیمتر است که قبلا خاکبرداری آن به صورت کلی انجام شده است.برای قالب بندی فونداسیون به جای استفاده از آجرچینی و بلوک و یا خاکبرداری محل ستون ها و اتصالات آنها،از قالب آهنی استفاده شده است.لازم به ذکر است در صورت استفاده از قالب آهنی توسط پیمانکار،اجرت اجرای فونداسیون همانند یک سقف محاسبه می شود.در مورد قالب بندی با آجر و بلوک نیز ،چنانچه توسط پیمانکار انجام شود اجرت کامل و برابر یک سقف محاسبه می شود و در صورتی که توسط کارفرما انجام شود،آنگاه 60% محاسبه می شود.

عرض فونداسیون 60 سانتیمتر می باشد و 9 عدد ستون به مساحت مقطع  35×35 سانتیمتر که آرماتور ستون ها 6 متری علم شده و در هزینه میلگرد انتظار صرفه جویی بعمل آمده است.

تعداد آرماتور مصرفی در فونداسیون 3 عدد در هر شبکه نواری  پایین و 3 عدد در هرشبکه نواری بالا و 8 عدد میلگرد سایز 16 در هر ستون استفاده شده است.

اجرای انواع فونداسیون های بتنی با تخفیف ویژه.

گالری تصاویر پروژه آرماتوربندی فونداسیون.

برای مشاهده ی سایر تصاویر آرماتوربندی فونداسیون روی یک تصویر کلیک کنید.

سایر مطالب سایت