09191742207___09022324500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
اسکلت بتن یا فلز؛مقایسه عادلانه بین چارچوب های اصلی سازه

اسکلت بتن یا فلز؛مقایسه عادلانه بین چارچوب های اصلی سازه

اسکلت بتن یا فلز؛مقایسه عادلانه بین چارچوب های اصلی سازه     اسکلت فلزی با بهره گیری از فولاد و اسکلت بتنی با بهره گیری از سیمان و میلگرد و … هر یک مزایا و معایبی را در ساخت پروژه های عمرانی به همراه دارند. یکی از تصمیمات اولیه ای که باید برای چارچوب اصلی...