0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار

قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار

قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار برگه اول باسمه تعالی  « قرارداد اجرای اسکلت بتن »   قرارداد حاضر جهت اجرای اسکلت بتنی ساختمان تجاری یا مسکونی که در تاریخ       /       /         بین...
اسکلت بتن یا فلز؛مقایسه عادلانه بین چارچوب های اصلی سازه

اسکلت بتن یا فلز؛مقایسه عادلانه بین چارچوب های اصلی سازه

اسکلت بتن یا فلز؛مقایسه عادلانه بین چارچوب های اصلی سازه     اسکلت فلزی با بهره گیری از فولاد و اسکلت بتنی با بهره گیری از سیمان و میلگرد و … هر یک مزایا و معایبی را در ساخت پروژه های عمرانی به همراه دارند. یکی از تصمیمات اولیه ای که باید برای چارچوب اصلی...