0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری

دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری،قیمت ایزوگام   Insulation wage, cost of asphalt, insulation price   دستمزد عایق کاری و ایزوگام،هزینه اجرای قیرگونی و آسفالت،قیمت عایق کاری در سال 1402     ایزوگام پی ساختمان ( بدون...
دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی،نرخنامه اسکلت فلز

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی،نرخنامه اسکلت فلز

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز   Steel frame construction wages, building steel frame construction cost, metal frame price list   دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز در سال 1402...
دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی

دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی

دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی   Sewage well drilling wage, well drilling union rate, base wage in 1402   دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی در سال 1402   تیره چاه (در صورتی که انباری داشته باشد) قیمت (تومان) =...
دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر     دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر در سال 1402     حق الزحمه آرماتوربندی   دستمزد آرماتوربندی دستمزد استادکار ماهر و نقشه...

قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک

قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک در سال 1402 The price of rabits work, the false welding rate, the cost of false ceiling and arch implementation in 1402       قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک در سال...
قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق   Gable roof implementation price, Iranit installation cost, pavilion construction fee   قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق در سال 1402       ساخت سبدی...