0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

اسکلت بتن یا فلز؛مقایسه عادلانه بین چارچوب های اصلی سازه

اسکلت فلزی با بهره گیری از فولاد و اسکلت بتنی با بهره گیری از سیمان و میلگرد و … هر یک مزایا و معایبی را در ساخت پروژه های عمرانی به همراه دارند. یکی از تصمیمات اولیه ای که باید برای چارچوب اصلی هر سازه ای اتخاذ شود،…

قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار

 « قرارداد اجرای اسکلت بتن »

قرارداد حاضر جهت اجرای اسکلت بتنی ساختمان تجاری یا مسکونی که در تاریخ       /       /         بین آقای ……………………….، فرزند  ……………………….. ، صادره  ………………… با کد ملی ………………………….. که پیمانکار می باشد. و از طرف دیگر آقای …………………………. فرزند ……………….. صادره …………………

دستمزد بنا و کارگر-دستمزد دیوارچینی و سیمانکاری-دستمزد سفت کاری ساختمان

دستمزد بنا و کارگر-دستمزد دیوارچینی و سیمانکاری-دستمزد سفت کاری ساختمان-اجرت شیب بندی بام-اجرت نصب درب و پنجره-نرخنامه سفت کاری 1400